rymdslottet

rymdslottet:

Fotnot: Prinsessan slarvar lite när hon utgår ifrån att varje enskild dag är den längsta någonsin. Dygnets längd varierar med någon millisekund under kalenderåret pga jetströmmar och säsongsrelaterade skiftningar i Jordens massa. Rotationshastigheten påverkas också av kraftiga jordbävningar. Jordbävningen i Indiska Oceanen 2004 (9,1 på richterskalan) kortade dygnet med 6,8 mikrosekunder. Men tendensen är obestridlig: det genomsnittliga dygnets längd ökar med 15-25 mikrosekunder per år.